Regulamin

Regulamin Półmaraton Górski

(Limit 400 uczestników)

 I. Cel imprezy.

 • Rozpowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.
 • Popularyzacja miasta Gdynia oraz terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 • Integracja zawodników i sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

II. Organizator.

      Stowarzyszenie Aktywni

III. Udział.

 • Udział w zawodach mogą wziąć osoby pełnoletnie, które do 05.10.2019 r. ukończyły 18 rok życia.

IV. Termin i miejsce.

 • Start do Półmaratonu górskiego odbędzie 05.10.2019 r. o godzinie: 10:30.
 • Start i meta: usytuowana będzie przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni (ul. Chabrowa 43) na Pustkach Cisowskich, od strony lasu.
 • Współrzędne geograficzne GPS:533652,18.445528
 • Baza i biuro zawodów mieścić się będzie na polanie za szkołą Podstawową SP. 16 gdzie zawodnicy będą pobierać pakiety startowe zawierające zwrotny chip i numer startowy. Na polanie znajdować się będą przenośne toalety oraz depozyt.

 

V.  Dystans i trasa

 • Półmaraton Górski – 21,1 km
 • Przewyższenie 650+/-650 m
 • Limit czasu na ukończenie biegu: 4 godziny
 • Trasa biegu prowadzi drogami i duktami leśnymi po Morenowych Wzgórzach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 • Najwyższy punkt na trasie – Długa Góra 130 m n.p.m.
 • Na całej długości trasa będzie wyznakowana wstążkami i kierunkowskazami oraz będą tabliczki z informacją o dystansie co 5 km.
 • Zawody odbywają się stylem ANGLOSASKIM tzn. na trasie znajdują się podbiegi i zbiegi, a start i meta usytuowane są w tym samym miejscu.

 

VI. Klasyfikacje

 1. Klasyfikacja indywidualna.
 • Wyróżnione zostaną 3 najlepsze zawodniczki i zawodnicy w kategorii OPEN i w poszczególnych kategoriach wiekowych (odbiór nagród możliwy tylko przy dekoracji poszczególnych kategorii, później nie będzie takiej możliwości)
 • Klasyfikacje nie dublują się, osoby nagradzane w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategorii wiekowej.

     Kategorie:

 • K/M – OPEN
 • K/M – 20 (od 18 – 34 lat)
 • K/M – 35 (35 – 49 lat)
 • K/M – 50 (50 – pow.)

VII. Pomiar czasu.

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu mierzony za pomocą zwrotnego chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego (Nieoddanie chipa będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika).
 • Chip winien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończonym biegu.

VIII. Punkty odżywcze i kontrolne na trasie.

 • Na trasie znajdować się będą dwa punkty odżywcze i kontrolne.
 1. Pierwszy Bufet – w okolicach 7,5 km, limit czasu: 1h30’ zawierający: woda, napój izotoniczny, rodzynki.
 2. Drugi Bufet – w okolicach 15 km, limit czasu 3h zawierający: woda, napój izotoniczny, banany, rodzynki.
 • Strefa zrzutu maksymalnie do 100 m od bufetu. Niedostosowanie się będzie groziło dyskwalifikacją.

 

IX. Biuro zawodów.

 • Czynne w dniu zawodów w godz. 8.15 – 10.10 w centrum zawodów.

X. Zgłoszenia.

 • Przewidziany limit 400 uczestników, którzy pierwsi opłacą wpisowe.
 • Zgłoszenia internetowe online.

           Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na panelu Competit:

          https://competit.pl/zgloszenie/1109/

 • W formularzu zgłoszeniowym należy zaakceptować regulamin zawodów oraz uiścić odpowiednią opłatęprzez panel przelewy24.
 • Wszyscy zawodnicy, muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji jeden z dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.
 • Przelew zwykły (w przypadku problemów z uiszczeniem opłaty przez przelewy24)

           Stowarzyszenie Aktywni
           ul. Buraczana 8/36
           81-587 Gdynia
           NIP: 5862293988
           nr konta: 42 2030 0045 1110 0000 0400 2830

           Przelewu należy dokonać najpóźniej do czwartku 26.09.2019 r. (do 23:59)

XI. Opłata startowa.

 • Opłata 50 zł – przy zapisach on-line do 28.07.2019 r. do 23:59;
 • Opłata 65 zł – on-line od 29.07.2019 r. do 25.08.2019 r. do 23:59;
 • Opłata 80 zł – od 26.08.2019 r. do 26.09.2018 r.
 • Opłata 100zł – rejestracja w biurze zawodów

XII. Nagrody.

Po zakończeniu biegu:

 • Każdy uczestnik po wbiegnięciu na linię mety otrzymuje okolicznościowy medal, napój, posiłek regeneracyjny.
 • Dla pierwszych 3 kobiet i 3 mężczyzn w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych zostaną wręczone nagrody od sponsorów.
 • Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji. W przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.

 

XIII. W ramach wpisowego organizator zapewnia.

 • Start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz wyznakowanie trasy;
 • Numery startowe, zwrotny chip;
 • Depozyt oraz toalety;
 • Bufet na trasie biegu;
 • Posiłek regeneracyjny po zawodach;
 • Zabezpieczenie medyczne;
 • Obsługę sędziowską;
 • Nagrody rzeczowe dla najlepszych;
 • Medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg;
 • Inne świadczenia w miarę możliwości organizatora.

 

XIV. Postanowienia końcowe.

 • Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 • Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 • Po wykupieniu pakietu startowego nie ma możliwości przepisywania go na inną osobę, dlatego prosimy o rozważne podejmowanie decyzji.
 • Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 • Limit czasu na trasie półmaratonu we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 4 h.
 • Zaakceptowanie przy zgłoszeniu regulaminu lub przekazanie do Organizatora podpisanego oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialnośćw biurze imprezy świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.
 • Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 14 dni od zakończenia danego biegu.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów. Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.